Özel Bakım Merkezlerinden Kimler Ücretsiz Faydalanabilir?

Özel bakım merkezlerinden engelli sağlık kurulu raporunda “tam bağımlı engelli birey” olduğu belirtilen ve her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden 1.219,35 TL daha az olan engelli bireyler “Ücreti Bakanlık Tarafından Karşılanan Engelli” statüsünde hizmet alabilir.  Bu  statüde  merkeze  yerleştirilen  engelli  bireylerin tüm giderleri (bakım ücreti ödemesi, harçlık, giyim yardımı) Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

Bize Ulaşın!

Ev, iş yeri ve araçlarınızı ihtiyaç ve isteklerinize göre adapte ediyor, hayat kalitenizin artmasına yardımcı oluyoruz.

tr_TRTürkçe