Engellilere Sağlanan Diğer İndirim ve Muafiyetler Nelerdir?

Çocuklar için (0-18 );

ÇÖZGER’de ”Hafif Düzeyde ÖGV (40-49), Orta Düzeyde ÖGV (50 -59)  ,  İleri  Düzeyde  ÖGV(  60 -69,)  Çok  İleri  Düzeyde ÖGV(  70-79) Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89),   Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)” tanımlamalardan herhangi birini almış olan çocuklar ya da

Yetişkinler için;

ESKR’de %40 ve üzeri engel oranı almış olan kişiler aşağıdaki indirim ve muafiyetlerden yararlanabilmektedirler:

» Engelli   kimlik   kartına   sahip   olan   her   engelli   birey, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanır. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanmaktadır. Engelli bireyin ücretsiz seyahat hakkından yararlandırılmama yahut hakkının kullanımının zorlaştırılması durumlarında olayın geçtiği yerin Mülki İdare Amirliği’ne olay tarihi, zamanı, araç plakası ve olay yeri ile ilgili ayrıntıları içerecek şekilde şikayette bulunulması gerekmektedir.

» 5510 sayılı Kanun ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtilen şekilde yardımcı araç-gereçler, tıbbi malzeme, sarf malzemeleri, ortez-protez gibi malzemelerin ödemeleri SGK tarafından yapılmaktadır.

» Engellilerin sağlık hizmeti alırken öncelik sıraları bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı kayıtlarında “öncelikli” kaydı bulunan bireyler kendilerine ayrılmış olan kontenjandan faydalanarak randevu alabilmektedir.

» Tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında % 20 indirim sağlamaktadır.

» Konut vergisi muafiyeti 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır.

» İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde toplam işçi sayılarının %3’ü oranında, kamu işyerlerinde iste %4’ü oranında engelliyi meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

»    Engellilerin eğitimleri,   meslekleri,   günlük   yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temini KDV’den müstesnadır.

» Müze ve Ören Yerlerine giriş ücretsizdir.

» Milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına giriş ücretsizdir.

»  Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanmaktadırlar.

»  TOKİ,  hazırladığı  projeler  kapsamında   planlanan   konut sayısının %5’i kadarını engelli vatandaşlarımıza ayırmaktadır.  Kimlik  fotokopisi  ve  engelli  sağlık  kurulu raporu  ile  başvuru  yapılmakta,  hak  sahipleri  kura  ile belirlenmektedir.

»  GSM    operatörleri, engelli     kişilere özel tarifeler uygulamaktadır.

Bize Ulaşın!

Ev, iş yeri ve araçlarınızı ihtiyaç ve isteklerinize göre adapte ediyor, hayat kalitenizin artmasına yardımcı oluyoruz.

tr_TRTürkçe