Engelli Araçlarını Kimler Kullanabilir?

Engelli aylığının bağlanması için gelir seviyesinin kanunen belirlenen sınırda olması gerekmektedir. 

Her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olmayanlar bu ödemeden faydalanamamaktadır. 

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesine göre; vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli birey adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır.

ÖTV muafiyeti ile alınan aracın rayiç bedelinin 120’de biri ile birlikte aylık tüm gelirlerin tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olursa engelli aylığı ödenmeye devam edecektir, fazla olması halinde ise kesintiye uğrayacaktır. 

Hanenin harcama durumu da emsal kira bedeli hariç gıda, giyim, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık ortalaması dâhil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. 

Not: 2021 yılı itibari ile asgari ücretin net aylık tutarı 2.825,90-TL ; 1/3’ü ise 941,96-TL’dir.

Bize Ulaşın!

Ev, iş yeri ve araçlarınızı ihtiyaç ve isteklerinize göre adapte ediyor, hayat kalitenizin artmasına yardımcı oluyoruz.

tr_TRTürkçe