Engelli Aracı Takas Edilebilir mi?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi kapsamında ilk iktisabını yapılan taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmadan, yine aynı istisnadan yararlanmış olup henüz ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmamış olan bir başka malul ve engelli ile aracın ÖTV aranmaksızın takas edilmesi mümkün değildir.

Bize Ulaşın!

We adapt your home, workplace, and vehicles according to your needs.

en_USEnglish